Gemiler su üstünde nasıl durur?

Sizce içerisinde tonlarca yük olan gemiler nasıl oluyor da batmıyor?

                    

Eğer bir cisim, su yüzeyinde batmadan durup yüzebiliyorsa ağırlığı, sudaki kaldırma kuvvetine eşittir.

Gemilerinde tonlarca yükü kaldırıp, su yüzeyinde taşıyabilmeleri için en alt kısımlarının hacimleri genişletilir.

Böylece gemiler kendi ağırlıklarıyla suyun kaldırma kuvvetini dengeleyip su üstünde durabilirler. Gemilerin su üstünde durmalarını sağlayan diğer bir etken de "denge"dir.

Gemilerin dengede kalabilmeleri için en alt tabana gemiyi dengede tutacak bir ağırlık konulur. Genellikle 'Safra' adı verilen ağır kurşunlar dökülür. Son olarak da gemiler 'uskur' adı verilen pervaneler ile de hareket ederler.