Polis

TANIM
Vatandaşların güvenliğini ve kamu düzenini koruyan, düzene karşı gelenleri yakalayıp yargı organlarına gönderen kişidir.

           

GÖREVLER
Vatandaşların canını, malını ve namusunu korumaya çalışan polis memurlarının görevleri şöyle özetlenebilir;

-          Suçun işlenmesine veya işlenen suçun tekrarlanmasına engel olur,

-          İzinsiz toplantı ve yürüyüşleri dağıtır ve bununla ilgili önlemler alır,

-          Yangın, sel ve deprem gibi afetlerde olay yerlerinde tedbirler alır,

-          Trafik düzenini ve akışını sağlar,

-          İzinsiz açılan otel, gazino, kahvehane, bar, sinema vb. yerleri kapatır,

-          Halkın huzurunu bozan, kaçak mal, uyuşturucu madde alan ve satan, aşırı derecede sarhoş olanları yakalayıp yargı organlarına teslim eder, hakkında yasal işlemleri yapar,

-          Polis tarafından koruma altında bulunan kişi, bina vb. yerlere yapılan saldırıları engeller,

-          Devlete karşı suç işleme eğiliminde olanları izler, suç kanıtlarını belirler ve suçluları yakalar,

 

KULLANILAN  ALET VE MALZEMELER

-          Çeşitli tip ve büyüklükteki silahlar, cop,

-          Telsiz, telefaks, faks, telefon,

-          Bilgisayar,

-          Çeşitli tipteki taşıtlar (helikopter, otomobil, panzer vb.),

-          Çeşitli büro malzemeleri kullanır.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Polis olmak isteyenlerin;

-          Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziksel görüntüsü kusursuz,

-          Göz ve elini eşgüdümle kullanabilen,

-          Disipline uyan, yönergeleri uygulayan,

-          İnsanların duygularını anlayabilen, sabırlı,

-          Sorumluluk duygusu güçlü, dikkatli,

-          İnsanlara saygılı

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Polisin çalışma ortamı çalıştığı birime göre değişebilmektedir. Örneğin, Trafik Polisi genelde dışarıda, gürültülü ve tozlu ortamda, Emniyet Müdürlüğünde büro ortamında çalışan bir polis            kapalı ve gürültülü, karakolda çalışan bir polis bazen kapalı, bazen araç içinde devriye gezerek, bazen de karakol önünde nöbet tutarak görevlerini yerine getirir. Polisler, çalışma ortamlarında görevleri gereği değişik yaş, cins, meslek sahibi insanlarla (suçlu ve suçlu zanlılarıyla, tanıklarla, avukatlarla, savcılarla, amirleriyle, meslektaşlarıyla ve vatandaşlarla) değişik mekan ve ortamlarda iletişim kurarlar. Bu görev zaman zaman ekip halinde çalışmayı da gerektirir. Yıpranma payı göz önüne alındığından daha kısa sürede emekli olurlar.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE  İŞ BULMA OLANAKLARI
Polislik toplumun güvenliği ve huzuruyla yakından ilgili bir meslektir. Nüfus arttıkça bu alanda görev yapacak meslek elemanlarına olan ihtiyaç da buna paralel olarak artmaktadır.

Meslekte iş bulamama sorunu olmamaktadır. Mesleki eğitimini tamamlayanlar devletçe doğrudan çalışacakları birimlere atanırlar.

 Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde belirli aralıklarla görev yeri değişmek suretiyle çalışırlar.

 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi Polis Meslek Yüksekokullarında  verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
-      En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

-           Öğrenci Seçme Sınavına girip bu sınavdan şart konulan taban puanı almak,

18 yaşından sonra yaptırılan yaş değişikliklerinde değiştirmeden önceki yaş dikkate alınır,

-          Bayanlar için 18 yaşını bitirmiş 23’den gün almamış olmak,

-          Askerlik yapan erkek adaylar için, 25’den gün almamış olmak, Askerlik yapmayan erkek adaylar için, 18 yaşını bitirip 23’den gün almamış olmak,

-          Askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 25 yaşından gün almamış olmak,

-          Bayanlar için 1.65 cm., erkekler için 1.67 cm. den kısa boylu olmamak ve boy ölçüsünün cm olarak son iki rakamı ile kilosu arasında 15 kg.dan eksik veya fazla olmamak, (Meslek Eğitimine Giriş Koşulları ile ilgili detay bilgileri Meslek Danışma Merkezinde bulunan “Polis Okulu” Eğitim-Öğretim bilgi dosyasından edinilebilir.)

-          Daha sonra Polis Akademisi Başkanlığınca belirlenen tarihlerde Polis Meslek Yüksek Okullarında yapılan mülakat ve yazılı sınavları kazanmak gerekmektedir.        

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
 
Eğitim süresi 2 yıldır. Öğrenciler eğitimleri süresince;

-          Polis meslek mevzuatını, polisin görev, yetki ve sorumluluklarını,

-          Görev içi ve dışı, polis-halk ilişkilerini, halkla ilişkilerde dikkat edilecek hususlar ve konuyla ilgili kanuni hükümler,

-          Toplum içinde yaşayan bireylerin psikolojik, fizyolojik ve sosyal gereksinimlerine göre düşünce, duygu, davranışlarının öteki bireyler ve toplumsal olaylar karşısında etkilenmelerini, yön değiştirme ve kişilik yapılarını, fert ve kültür arasındaki ilişkileri,

-          Silahları ve çeşitlerini, mermileri, silahların günlük bakım ve haftalık, atış öncesi ve sonrası bakım ve kullanımlarını,

-          Ceza hukukunun dallarını, suç çeşitlerini ve bunlara uygulanacak cezaları, cezayı ortadan kaldıracak nedenleri,

-          Amaca ulaşabilmek için takip edilen yolları,

-          Suçluların yakalanması, delillerin incelenmesi, suçu engelleyici operasyonların planlanması, düzenlenmesi ve operasyon sonucu rapor hazırlanması,

-          Emniyette yazışma kurallarını, tutanak şekillerini,

-          Atatürk ilke ve inkılaplarını öğrenir ve bu konular ile ilgili dersler alırlar

 

MESLEKTE İLERLEME
Meslek eğitimini tamamlayanlar atandıkları şubedeki amirlerinin verecekleri göreve göre idari, siyasi, adli polis veya trafik polisi olarak görev yaparlar.

 

İhtiyaç halinde, "İlk Kademe Amir" yetiştirilmek üzere, yeri ve zamanı Emniyet Genel Müdürlüğü Eğitim Daire Başkanlığınca planlanıp gerçekleştirilen kurslar açılır. Bu kurslara polis okulunu bitirdikten sonra fiilen 3 yıl polis memuru olarak görev yapanlar ve başvuru koşullarını taşıyan diğer meslek mensupları katılabilirler. Genel kültüre ve mesleki bilgiye dayalı ön eleme barajını geçenler, aldıkları puan sıralamasına göre kurslara katılırlar. Bu kurslar en az 6 ay sürmekte olup, kursu başarı ile tamamlayanların "Komiser Yardımcısı" olarak atamaları yapılır. Bu rütbelere atandıktan sonra diğer rütbelerde bekleme süreleri şu şekildedir:

RÜTBELER BEKLEME SÜRELERİ
Komiser Yardımcılığı    

Komiser 6 yıl

Başkomiser  Yaş Haddi

 

Daha  üst derecedeki rütbelere,  polis akademisini veya polis akademisi bünyesinde en az dört yıllık fakülte ve yüksekokulları bitirenler yükselmektedir.

 

 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden yararlanabilirler.

 

Mesleki eğitimini tamamlayanlar  10. dereceden başlayarak asgari ücretin 3-4 katı civarında aylık maaş almaktadırlar. Zaman içerisinde hizmet süreleri ve görevdeki pozisyonlarına göre bu maaş da artmaktadır.

 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
-          İlgili eğitim kurumları,

-          Meslek elemanları,

-          Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,

-          Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

 

 

Kaynak: www.iskur.gov.tr

 
 
Tüm listeye ulaşmak için tıklayınız